Czasami może się zdarzyć, że dostarczona wiadomość e-mail z zamówieniem trafi do folderu SPAM. Dlatego konieczne jest również sprawdzanie wiadomości-śmieci. Dziękuję Ci.

Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych

Narzędzia do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych służą do przechowywania kopii danych na innym urządzeniu. Są one rozwiązaniem dla ochrony i odzyskiwania danych po awarii. Może tworzyć kopie zapasowe systemu operacyjnego Windows, ważnych plików/folderów, wybrane partycje, a nawet cały dysk.

Sposób dostawy

Wybierz...

Rodzaj licencji

Wybierz...

Język

Wybierz...

Kompatybilność

Wybierz...

Ważność licencji

Wybierz...

Ilość urządzeń

Wybierz...

Wydanie

Wybierz...

Producent

Wybierz...

Cena