Czasami może się zdarzyć, że dostarczona wiadomość e-mail z zamówieniem trafi do folderu SPAM. Dlatego konieczne jest również sprawdzanie wiadomości-śmieci. Dziękuję Ci.

Odstąpienie od umowy sprzedaży

I. Odstąpienie od umowy sprzedaży

1. W przypadku produktu cyfrowego nie ma możliwości odstąpienia od umowy bez podania przyczyny po wysłaniu jej na adres e-mail kupującego. Klient wyraża na to zgodę przed zakupem.

2. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w dowolnym momencie przed dostarczeniem produktu cyfrowego.

3. W przypadku umów zawieranych między konsumentem a przedsiębiorcą (zwanych dalej "umowami konsumenckimi"), umowy podlegają przepisom Kodeksu cywilnego.